لیست اهداف توسعه پایا سال ۲۰۳۰

در برگیرنده طیف وسیعی از افراد دارای معلولیت

در کنفرانس سازمان ملل متحد با موضوع توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، کشورهای عضو موافقت کردند که مجموعه‌ای از فرآیندها را برای توسعه تعریف و پیگیری کنند. مجموعه ای از اهداف توسعه پایدار (SDGs) برای موفقیت اهداف توسعه هزاره (MDGs) راه اندازی شدند. اهداف توسعه پایدار در سه دسته اصلی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعریف شده‌اند و بازه زمانی اجرایی شدن آن‌ها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۳۰ میلادی در نظر گرفته شده است.

حوزه توانمند‌سازی افراد دارای معلولیت در برنامه توسعه پایدار سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفته است. بخش‌های مربوط به آموزش، رشد و اشتغال، نابرابری، دسترسی به مسکن برای رسیدن به جامعه‌ای فراگیر در این اهداف تعریف شده‌اند.