معرفی شبکه بین المللی سندروم داون: حق مشارکت در جامعه

این شبکه جهانی از افراد دارای سندرم داون و خانواده‌هایشان تشکیل داده است که به همراه یکدیگر، برای حقوق بشر تمام افراد دارای سندرم داون در سراسر جهان آگاهی‌بخشی می‌کنند. 

آن‌ها خواستار جهانی هستند که در آن همه افراد دارای سندروم‌داون هم بتوانند در جامعه خود مشارکت داشته باشند. 

در توضیح و توصیف اهداف این شبکه آمده: «هدف ما این است که افراد دارای سندرم داون و خانواده‌هایشان در سراسر جهان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زندگی‌شان سهم داشته باشند. این تلاش به جوامعی منجر می‌شود که به افراد دارای سندرم داون احترام می‌گذارند و ‌آن‌ها را در بر می‌گیرند. همچنین، ما به دنبال قوانین و سیاست‌هایی هستیم که حقوق افراد دارای سندرم داون را محافظت و ترویج کنند و از سیستم‌ها و خدماتی که قابل دسترسی و مشمول افراد دارای سندرم داون باشند.»

موضوعات اساسی که در این مجموعه بر آن تمرکز دارند: 

آموزش فراگیر و دسترس‌پذیر

مشاغل فراگیر

سلامت فراگیر 

موسسات فراگیر 

و توجه به موقعیت‌های خطرناک شرایط افراد دارای سندروم داون  و اقدامات انسانی در آن وضعیت است.

برای مثال در مورد آموزش فراگیر می‌گویند: 

«چالش ما این است که در سراسر جهان، کودکان دارای سندرم داون به دلیل نقص در سیستم‌های آموزشی دچار مشکلات هستند. آن‌ها از حمایت لازم برای موفقیت در مدارس عمومی بهره‌مند نمی‌شوند. بسیاری از این کودکان به طور کلی از حق تحصیل محروم می‌شوند.»

در حال حاضر برای مبارزه با این معضل، دو پروژه در دستور کار دارند:

۱-  پروژه  تمرکز، که در آن به ترجمه دستورالعمل‌ها و تهیه ابزار برای اصول آموزش به دانش‌آموزان با ویژگی سندروم دان می‌پردازند.

۲-  پروژه مطالعه آزمایشی در انگلیس که در آن، با تمام ذینفعان آموزشی گفت‌وگو کرده و یک کمپین اطلاعاتی را برای ترویج آموزش شامل برای همه راه‌اندازی کرده‌اند. انجمن سندرم داون منابع موجود را به اشتراک می‌گذارد و منابع جدیدی را توسعه داده تا آموزش فراگیر را حمایت کند.

شما هم می‌توانید به شبکه ملحق شوید. 

 آموزش– بفهمید چه تغییراتی در جهان نیاز است تا تمام افراد دارای سندرم داون احساس تعلق‌ بیشتری به جامعه کنند. 

اطلاع‌رسانی – به ما بگویید زندگی برای افراد دارای سندرم داون در محل زندگی شما چگونه است. 

حمایت‌گری – درباره افراد دارای سندرم داون و افراد دارای معلولیت صحبت کنید و حمایت کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت شان مراجعه کنید.

https://www.ds-int.org/