چگونه دوره‌های آنلاین را تسهیل‌گری کنیم؟ (قسمت دوم)

شما به عنوان تسهیلگریک دوره ی آنلاین باید در برنامه ی هفتگی کاریتان یک ریتم مشخص برای ارتباط با دانشجویان داشته باشید. باید تلاش کنید که به مطالب دانشجویان در تالارها بازخورد دهید . باید دانشجویان حضور شما را در دوره احساس کنند. البته در این مورد زیاده روی نکنید چون اگر قرار باشد به دهها پست دانشجویان در طول هفته باز خورد دهید دهها ای میل جدید برای کلاس ارسا ل خواهد شد که در آن صورت حجم زیاد ای میل ها کلافه کننده خواهد شد. پس سعی کنید که جاهایی که لازم است نکته ای روشن شود مداخله کنید و به طور منظم حداقل دوبار در هفته مطلبی را برای عموم بگذارید. به ویکی های دانشجویان هم به طور اختصاصی وهفتگی بازخورد دهید. باید دانشجویان از حضور شما در اطرافشان مطمئن شوند.

تلاش کنید که گفتگوهایتان را با کلاس در تالارها انجام دهید. اگر به جای تالارها از طریق ای میل های مستقیم این کار را انجام دهید چه بسا سوالات و نکات مطرح شده با یک دانشجو، سوال دانشجوی دیگری هم باشد. پس سعی کنید که در تالار عمده ی مطالب را روشن کنید. به طور مرتب دانشجویان را برای به اشتراک گذاری افکار، نظرها و سوالات تشویق کنید. تشویق محرک مناسبی برای افزایش میزان مشارکت در دوره خواهد بود.

پست هایتان را تا حد ممکن جمع و جور بنویسید. نوشتن پارگراف های بلند یا مطلب بسیار بلند برای بسیاری از شرکت کنندگان در دوره های آنلاین خسته کننده است. سعی کنید که هر پیامی که می فرستید فقط حاوی یک موضوع باشد. از این شاخه به آن شاخه نپرید. دانشجویان دوره های آنلاین پیام های شما را  تند خوانی می کنند شما باید به صورت خیلی مشخص و کوتاه یک پیام را در هر کدام از پست هایتان منتقل کنید.

در دنیای مجازی به سادگی ممکن است که از مطالب شما برداشت اشتباهی انجام بگیرد. بنابراین تلاش کنید که خیلی واضح مطالبتان را بنویسید . از ایما و اشاره پرهیز کنید. دو پهلو ننویسید. باید ساده و روان نوشت. اگر نمی خواهید به مطلبی به طور مستقیم اشاره کنید اصلا اشاره نکنید. چون به دلیل اینکه ارتباط شما با مخاطب از طریق نوشته های کوتاه است و هر کدام از فراگیران پس زمینه ی متفاوتی دارند، چه بسا در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنند بنابراین همه با تکه کلام ها یا دوپهلو حرف زدن ها آشنا نیستند و استفاده از این مدل نوشتن ممکن است باعث اشتباه در درک مفاهیم یا حتی سوء تعبیر شود. زمانی که مطلب تان را می نویسید به طور مرتب به دریافت کننده ی مطلب فکر کنید. زنان و مردانی که در مکان های مختلف در شهرها و کشورهای مختلف نشسته اند و خواننده ی مطلب شما هستند. با سطوح متفاوت اندیشه یا سیستم های ارزشی و اخلاقی متفاوت. بنابراین باید با در نظر گرفتن این مخاطبان پیام های ساده، قابل فهم و مشخص برای همه ارسال شود. سعی کنید که از اول شخص برای دادن بازخورد استفاده کنید. ( مثل : من فکر می کنم که برای نوشتن چشم انداز موفقیت در یک سازمان غیردولتی باید ……) .

همیشه تلاش کنید در دادن بازخورد به دانشجویان با نکات مثبت شروع کنید . اگر در تکلیف انجام شده توسط دانشجو نکات مثبتی هست ابتدا روشن کنید که شما متوجه ی این نکات مثبت و نقاط قوت شد ه اید . بعد سعی کنید که با نوشتن اینکه مثلا من فکر می کنم که بهتر است اینطوری این مطلب دیده شود به مطلبتان ادامه دهید. افراد را قضاوت نکنید. اگر کوتاه نوشته اند یا بلند یا هر طور دیگر به مخاطب در همه ی حالات احترام بگذارید. فراموش نکنید که تنها کانال ارتباطی شما با مخاطب از طریق همان چند پاراگراف یا جمله ای است که می نویسید.

برای اینکه گفتگو ها روان تر شوند و افراد با قوت بیشتری مشارکت کنند سعی کنید که بحث ها را خلاصه کنید. راهنمایی کنید. مشکلات فنی را حل کنید. اگر یک بحث چند شاخه شد پیشنهاد دهید تا برای هر شاخه یک بحث جدید شروع شود . در نهایت تلاش کنید که همه ی فراگیران در دوره فعال شوند.

به عنوان یک تسهیلگر دوره ی مجازی شما قادر خواهید بود که با دهها نفر آدم های جالب از طریق اینترنت آشنا شوید ، به آنها آموزش دهید . به کسانی آموزش خواهید داد که در یک دوره ی چهره به چهر ه هرگز فکر ش را هم نمی کردید. کسانی به دوره ی شما می پیوندند که بدون اینترنت اصلا امکان نداشت که با شما در یک مکان ملاقات کنند . کسانی از شهرهای دور، حتی از روستاها یا سایر کشورها. در دوره ی آنلاین همه ی مطالب مستند شده است. چون ارتباط از طریق نوشتن است. این به شما و به دانشجویان اجازه می دهد که برگردید و دوباره مطالب را بخوانید .  وبهتر با یکدیگر آشنا شوید و رابطه ی قوی تری را بر اساس درک متقابل ایجاد کنید. شاید در یک دوره ی آنلاین آدم ها بتوانند تجربه ای را خلق کنند که هرگز در یک دوره ی چهر ه به چهره ی حضوری امکان پذیر نیست.

* این مقاله، از مجموعه مطالبی است که در سال‌های گذشته توسط دانش‌آموخته‌گان و دست‌اندرکاران مدرسه، در وبلاگ مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو منتشر شده است.