مهارت‌های رفتاری

هدایت جلسه‌های کاری به بهترین شکل؛ تکنیک‌هایی برای پیش از جلسه، حین جلسه و بعد از جلسه

برگزاری “جلسات” برای انجام هر فعالیت گروهی و با هدف همفکری، اطلاع رسانی و یا هماهنگ نمودن کارها لازم است….

ادامه about هدایت جلسه‌های کاری به بهترین شکل؛ تکنیک‌هایی برای پیش از جلسه، حین جلسه و بعد از جلسه