اشتغال و کارآفرینی

مصاحبه با محمد یونس: کارآفرینان اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای تغییر جهان دارند

«ما جامعه‌ای ساخته‌ایم که فرصت استفاده از فرصت‌ها را از آنانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، گرفته است!» این…

ادامه about مصاحبه با محمد یونس: کارآفرینان اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای تغییر جهان دارند