اشتغال و کارآفرینی

همکاری متقابل به منظور کاهش صدمات زیست محیطی و افزایش بهره‌وری اقتصادی

شنیدن در مورد پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی در کشورهای مختلف – چه پروژه‌های موفق و چه آنها که با شکست یا…

ادامه about همکاری متقابل به منظور کاهش صدمات زیست محیطی و افزایش بهره‌وری اقتصادی

مصاحبه با محمد یونس: کارآفرینان اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای تغییر جهان دارند

«ما جامعه‌ای ساخته‌ایم که فرصت استفاده از فرصت‌ها را از آنانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، گرفته است!» این…

ادامه about مصاحبه با محمد یونس: کارآفرینان اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای تغییر جهان دارند