اشتغال و کارآفرینی

مصاحبه با دیوید برنستین؛ نویسنده کتاب «چگونه دنیا را تغییر دهیم»

دیوید برنستین (David Bornstein) نویسنده کتاب “چگونه دنیا را تغییر دهیم: کارآفرینان اجتماعی و قدرت ایده های تازه” می باشد….

ادامه about مصاحبه با دیوید برنستین؛ نویسنده کتاب «چگونه دنیا را تغییر دهیم»

همکاری متقابل به منظور کاهش صدمات زیست محیطی و افزایش بهره‌وری اقتصادی

شنیدن در مورد پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی در کشورهای مختلف – چه پروژه‌های موفق و چه آنها که با شکست یا…

ادامه about همکاری متقابل به منظور کاهش صدمات زیست محیطی و افزایش بهره‌وری اقتصادی