چطور در جلسه‌ها مشارکت کنیم وقتی که صحبت کردن در جلسه برایمان دشوار است؟

هیچ کس عاشق جلسه نیست. اما جلسه‌ها معمولا برای کسانی که به محیط‌های آرام‌تر برای بارش‌ فکری یا تفکر در…

ادامه about چطور در جلسه‌ها مشارکت کنیم وقتی که صحبت کردن در جلسه برایمان دشوار است؟

گزارش‌های مالی، اهمیت و انواع آن

گزارش‌گیری از فعالیت‌های مالی بنگاه اجتماعی به صورت پیوسته و مرتب، اهمیت زیادی دارد. بدون داشتن اطلاعات به روز، ممکن است جریاناتی مانند رشد فهرست اموال، مطالبات جمع‌آوری نشده، و یا افت فروش به چشم نیایند و تصمیمات مدیریتی لازم و به‌موقع درباره آن‌ها گرفته نشود. گزارش‌گیری منظم و مرور گزارش‌های مالی توسط مدیران اجرایی و هیات مدیره باعث افزایش پاسخگویی می‌شود و راهکاری مهم برای نظارت داخلی در هر سازمان به شمار می‌رود.

ادامه about گزارش‌های مالی، اهمیت و انواع آن