مدیریت ریسک و اتفاقات غیرمنتظره در پروژه: تشخیص، تحلیل و مدیریت موثر

در طول انجام هر پروژه‌ای، مشکلات و مسائل گوناگونی، اعم از تعارض‌های نیروی انسانی، مشکلات فنی و دسترسی به مواد…

ادامه about مدیریت ریسک و اتفاقات غیرمنتظره در پروژه: تشخیص، تحلیل و مدیریت موثر

هدایت جلسه‌های کاری به بهترین شکل؛ تکنیک‌هایی برای پیش از جلسه، حین جلسه و بعد از جلسه

برگزاری “جلسات” برای انجام هر فعالیت گروهی و با هدف همفکری، اطلاع رسانی و یا هماهنگ نمودن کارها لازم است….

ادامه about هدایت جلسه‌های کاری به بهترین شکل؛ تکنیک‌هایی برای پیش از جلسه، حین جلسه و بعد از جلسه