ابزارها و تجربه‌ها

این زنان می‌گویند دوست‌یابی با معلولیت کار سختی است اما امیدوارند کلیشه‌ها را تغییر دهند

نویسنده: نیک مک‌الیستر، گزارشگر امور مربوط به معلولیت دوست‌یابی می‌تواند برای هر کسی تجربه‌ای چالش‌برانگیز و دشوار باشد اما اگر…

ادامه about این زنان می‌گویند دوست‌یابی با معلولیت کار سختی است اما امیدوارند کلیشه‌ها را تغییر دهند

نگاهی به چالش‌های سد راه افراد دارای معلولیت در رابطه با سلامت روان 

در حالی که موانع قابل توجهی برای دریافت مراقبت‌های سلامت روان برای تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت وجود دارد،…

ادامه about نگاهی به چالش‌های سد راه افراد دارای معلولیت در رابطه با سلامت روان 

پذیرش فهم پُراشکال از آتیسم: راهکارهایی برای درک افراد دارای طیف آتیسم

این متن به جنبه‌های مختلف راه‌های ارتباطی و درک اوتیسم می‌پردازد و ​​ابزارهای عملی برای اجرای اصول حمایت‌گری را ارائه…

ادامه about پذیرش فهم پُراشکال از آتیسم: راهکارهایی برای درک افراد دارای طیف آتیسم

مروری بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: تمسخر و تحقیر افراد دارای معلولیت، نقض کرامت انسانی است

 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیمان‌نامه‌ای بین‌المللی است که ایران جزو کشورهای عضو و امضا کننده آن است. یکی از…

ادامه about مروری بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: تمسخر و تحقیر افراد دارای معلولیت، نقض کرامت انسانی است