ابزارها و تجربه‌ها

 مهارت‌های ارائه فعالیت‌ و سخنرانی در کنفرانس‌ها قسمت یک: برقراری ارتباط موثر

مهارت‌های گفتاری: در ابتدا خود را معرفی کنید و پیشنهاد می‌شود از زمانی که در اختیار شما گذاشته‌شده تشکر کنید….

ادامه about  مهارت‌های ارائه فعالیت‌ و سخنرانی در کنفرانس‌ها قسمت یک: برقراری ارتباط موثر

چرا از افراد دارای معلولیت نباید پرسید «چه اتفاقی برایت افتاده؟»

دلیل معلولیت افراد نباید سوژه کنجکاوی باشد کنشگران و متخصصان حوزه معلولیت سوال پرسیدن را راه تعامل سازنده با افراد…

ادامه about چرا از افراد دارای معلولیت نباید پرسید «چه اتفاقی برایت افتاده؟»