ابزارها و تجربه‌ها

نگاهی به چالش‌های سد راه افراد دارای معلولیت در رابطه با سلامت روان 

در حالی که موانع قابل توجهی برای دریافت مراقبت‌های سلامت روان برای تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت وجود دارد،…

ادامه about نگاهی به چالش‌های سد راه افراد دارای معلولیت در رابطه با سلامت روان 

پذیرش فهم پُراشکال از آتیسم: راهکارهایی برای درک افراد دارای طیف آتیسم

این متن به جنبه‌های مختلف راه‌های ارتباطی و درک اوتیسم می‌پردازد و ​​ابزارهای عملی برای اجرای اصول حمایت‌گری را ارائه…

ادامه about پذیرش فهم پُراشکال از آتیسم: راهکارهایی برای درک افراد دارای طیف آتیسم

مروری بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: تمسخر و تحقیر افراد دارای معلولیت، نقض کرامت انسانی است

 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیمان‌نامه‌ای بین‌المللی است که ایران جزو کشورهای عضو و امضا کننده آن است. یکی از…

ادامه about مروری بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: تمسخر و تحقیر افراد دارای معلولیت، نقض کرامت انسانی است